Sömn

Sömnens faser och dess betydelse för återhämtning

Sömn är en av de viktigaste faktorerna för att återhämta sig från fysisk och mental ansträngning. Men all sömn är inte identisk – Vår sömn består av olika faser som var och en har sin egen funktion för återhämtning och hälsa. I det här inlägget kommer vi att titta närmare på sömnens faser och vad de betyder för återhämtning.

Sömnfaser

Sömn består av fyra huvudsakliga faser som kallas för NREM 1, NREM 2, NREM 3 och REM. Varje fas har sin egen funktion och varar olika lång tid under natten. Här är en kort översikt över varje fas:

  • NREM 1: Den första fasen av sömnen är den lättaste fasen och varar vanligtvis i 5-10 minuter. Under denna fas är det lätt att vakna till och man kan uppleva muskelryckningar eller känna sig som om man faller.
  • NREM 2: Den andra fasen av sömnen är djupare än NREM 1 och varar vanligtvis i 20-30 minuter. Under denna fas sjunker hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen, samtidigt som hjärnan börjar producera s.k. ”sömnspindlar” som hjälper till att förbereda kroppen för djupare sömn. Sömnspindlarna är en form av hjärnvågor som också anses viktiga för bearbetning av minnen och känslor under sömnen.
  • NREM 3: Den tredje fasen av sömnen kallas för djupsömn och är den fasen där kroppen återhämtar sig som mest. Under denna fas sjunker hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen till sin lägsta nivå. Det är svårt att väcka någon från djupsömn och man kan känna sig desorienterad om man blir väckt.
  • REM: Den fjärde och sista fasen av sömnen är REM (Rapid Eye Movement). Detta är den fasen där de mest livliga drömmarna inträffar och hjärnan är mycket aktiv. Musklerna är avslappnade, förutom de som används för att andas och ögonen rör sig snabbt från sida till sida.

Betydelsen av sömnfaserna för återhämtning

Varje sömnfas har sin egen betydelse för vår återhämtning och hälsa. Under NREM 1- och 2-faserna sker en viss grad av återhämtning för kroppen, men det är under NREM 3-fasen, alltså djupsömnen, som den mest effektiva återhämtningen sker. Under djupsömnen producerar kroppen och hjärnan tillväxthormon, vilket är viktigt för reparation av kroppens vävnader och celler. Djupsömn är också viktigt för att stärka immunförsvaret och för att hjälpa till att bekämpa sjukdomar och infektioner. Under NREM-sömnen är hjärnans aktivitet lägre än under REM-sömnen, och det är här kroppen har störst möjlighet att återhämta sig och reparera skador som uppstått under dagen.

För att få en god sömn och återhämtning är det viktigt att genomgå alla sömnfaserna i rätt ordning och i tillräcklig mängd. Att vakna mitt i en sömnfas kan göra att man känner sig trött och orolig, vilket kan göra det svårare att somna om, vilket påverkar kroppens återhämtning negativt.

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra sömnkvaliteten och se till att du genomgår alla sömnfaserna på rätt sätt. Nedan har du ett utdrag av våra tidigare inlägg om bättre sömnkvalitet:

  1. Kan du inte sova? Här har du 10 enkla tips för en bättre sömn
  2. Känner du att du testat allt? Här är 7 annorlunda knep för att somna
  3. De bästa sovpositionerna – vad fungerar för dig?
  4. Sluta snarka! 6 tips för lugnare nätter
  5. Vad forskningen säger: Vetenskapen bakom sömn

Genom att förstå sömnfaserna och hur de påverkar kroppens återhämtning kan du ta steg för att förbättra din sömn och därmed din hälsa och välbefinnande.